Oban

Bröderna bus

Kul med snö

9mån

snart 7mån

4mån

11v

9v

8v

6 veckor

24 dagar

22 dagar

12 dagar gammal.